Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Langeland Kommune

Gældende aftaler

Koloniaftale Langeland. Gældende fra januar 2017
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale mellem Socialpædagogerne og Langeland Kommune. Gældende fra 1. december 2009
Hent aftalen (pdf)

Aftale om hviletid og fridøgn for døgninstitutionspersonale mellem KL, Socialpædagogernes Landsforbund samt FOA Fag og Arbejde. Gældende fra 4. august 2021
Hent aftalen (pdf)

TR:

TR aftale for Langeland kommune. Gældende fra 2012
Hent aftalen (pdf)