Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Seniorudvalget

Seniorudvalget i kreds Lillebælt

Seniorudvalget:
John Rasmussen, formand, Odense
Kurt Rasmussen, næstformand, Odense
Anette Nielsen, Vejle
Anne Panum, Vejle
Claus Jensen, Odense

Kommissorium for Seniorudvalget i Socialpædagogerne Lillebælt (pdf)


Årsmøder i Seniorudvalget:

Referat fra årsmøde 26. marts 2019 (pdf)