Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentanten

Du kan på denne side finde information særligt for kreds Lillebælts tillidsrepræsentanter

Mødekalenderen 2021

Regionen

Tirsdag 19. januar kl. 10.00-16.00.
Onsdag 19. maj kl. 10.00-16.00.
Mandag 20. september kl. 10.00-16.00.
Tirsdag 23. november kl. 10.00-16.00.
Torsdag 9. december kl. 9.00-16.00
(fælles temadag, julefrokost).

Sydøst
– Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Ærø

Onsdag 10. februar kl. 10.00-16.00.
Torsdag 3. juni kl. 10.00-16.00.
Onsdag 22. september kl. 10.00-16.00.
Torsdag 9. december kl. 9.00-16.00
(fælles temadag, julefrokost).

Vejle

Mandag 8. februar kl. 10.00-16.00.
Mandag 17. maj kl. 10.00-16.00.
Tirsdag 31. august kl. 10.00-16.00.
Torsdag 9. december kl. 9.00-16.00
(fælles temadag, julefrokost).

Nordvest
– Assens, Fredericia, Middelfart, Nordfyn


Onsdag 27. januar kl. 10.00-16.00.
Onsdag 26. maj 10.00-16.00.
Onsdag 25. august kl. 10.00-16.00.
Torsdag 9. december kl. 9.00-16.00
(fælles temadag, julefrokost).

Odense

Mandag 25. januar kl. 10.00-16.00.
Mandag 31. maj kl. 10.00-16.00.
Mandag 6. september kl. 10.00-16.00.
Torsdag 9. december kl. 9.00-16.00
(fælles temadag, julefrokost).

PFFOnsdag 20. januar kl. 10.00-16.00.
Onsdag 5. maj kl. 10.00-16.00.
Onsdag 15. september kl. 10.00-16.00.
Onsdag 24. november kl. 10.00-16.00.
Torsdag 9. december kl. 9.00-16.00
(fælles temadag, julefrokost).

Svendborg

Tirsdag 2. februar kl. 10.00-16.00.
Tirsdag 4. maj kl. 10.00-16.00.
Mandag 30. august kl. 10.00-16.00.
Torsdag 9. december kl. 9.00-16.00
(fælles temadag, julefrokost).

Privat område
– sammen med Kreds Sydjylland


Mandag 11. januar kl. 10.00-13.00.
Onsdag 21. april kl. 10.00-13.00.
Tirsdag 24. august kl. 10.00-13.00.
Tirsdag 2. november kl. 10.00-13.00.
Torsdag 9. december kl. 9.00-16.00
(fælles temadag, julefrokost).

Møderne holdes som udgangspunkt på kredskontoret, Danmarksgade 16, Odense C. Se indkaldelsen til det enkelte møde for præcis stedangivelse.

Alle møder i TR-grupperne er med frikøb, medmindre vi oplyser andet.
Din TR-suppleant er velkommen til at deltage sammen med dig, men uden frikøb og med egenbetaling for kost. Suppleanter deltager kun gratis og med frikøb, hvis du selv er forhindret.

Vi forventer, at du kommer eller sender din TR-suppleant, hvis du ikke kan deltage.
Og vi vil bede dig om at melde afbud, hvis ingen af jer kan komme.

Det er en god idé at sætte de relevante datoer i din kalender og videregive dem til din leder, så arbejdspladsen er forberedt på, at du skal have fri til at deltage i møderne.

Hver af vores otte TR-grupper holder årligt tre-fire møder og en fælles temadag med efterfølgende julefrokost.

NB - der kan forekomme ændringer i datoer, tidspunkter og steder for møderne, så husk at hold jer opdateret !!

Introkurser for nyvalgte tillidsrepræsentanter

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter vil få en særskilt invitation til førstkommende kursus efter valget.
Her kan du se datoerne for introkurser i 2021.


• Mandag 1. marts kl. 10.00-16.00.
• Tirsdag 25. maj kl. 10.00-16.00.
• Tirsdag 28. september kl. 10.00-16.00.
• Tirsdag 30. november kl. 10.00-16.00.


NB!
Du kan først tilmelde dig forbundets basiskursus for tillidsrepræsentanter,
hvis du har deltaget i et endags introkursus
i din kreds. Så tøv ikke med at tilmelde dig.

Temadage for MED-medlemmer

I Kreds Lillebælt har vi tradition for at holde to årlige temadage for hovedvalgsudvalgsmedlemmer – dvs. for de tillidsrepræsentanter i kredsen, der er udpeget til at repræsentere FH i et hovedudvalg i deres kommune eller i regionen.

Som noget nyt vil den første af disse temadage i 2021 ikke kun være for hovedudvalgsmedlemmer, men for alle MEDmedlemmer, der er udpeget af kredsen.

Datoerne er:

• Tirsdag 13. april kl. 10.00-16.00.
For MED-medlemmer, der er udpeget af kredsen.
• Onsdag 27. oktober kl. 10.00-16.00.

PKA webinar

Webinar 1:

Arv og begunstigelse. Ved du, hvem der får pengene fra din pension, når du dør?

  • Datoer: 9. feb. 2021, kl. 16.30 - 17.30 eller
  • 10. feb. 2021, kl. 08.00 - 09.00

Mange er ikke klar over, hvad der sker med deres pension, når de dør. Fejlagtigt tror mange også, at et testamente tager højde for, hvad der sker med ens pensionsopsparing, når man dør. Det gør det ikke – derfor er det vigtigt at beslutte, hvem der skal have pengene fra ens pension, så man sikrer de efterladte så godt som muligt.

På dette inspirationswebinar om arv og begunstigelse bliver du klogere på, hvordan du som tillidsrepræsentant kan opfordre dine kollegaer til at tage stilling til, hvem der skal have eventuelle udbetalinger fra pensionsopsparingen – og hvordan de skal registrere det.

Vi klæder dig på til, at du bedst muligt kan hjælpe dine kollegaer med gode råd om, hvornår de bør få rådgivning fra PKA om begunstigelse – og måske en advokat i forhold til arv og testamente.

 

Webinar 2:

Fleksibel tilbagetrækning – en blid overgang til seniorlivet

  • Datoer: 17. marts 2021, kl. 16.30 - 17.30 eller
  • 18. marts 2021, kl. 08.00 - 09.00


Ikke alle ønsker at stoppe på arbejdsmarkedet fra den ene dag til den anden – det behøver medlemmerne i PKA dog heller ikke. Med fleksibel tilbagetrækning har medlemmerne mulighed for at få en blid overgang fra arbejdsliv til seniorliv.

Deltag i PKA’s inspirationswebinar om fleksibel tilbagetrækning og hør mere om de forskellige muligheder.

Vi guider dig til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan støtte kollegaer, der nærmer sig pensionsalderen og gerne vil trappe ned i timer – men som samtidig måske ikke er helt klar til at sige farvel til de faglige udfordringer og det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Webinar 3:

OK21
– hvad betyder det for pensionen?

  • Datoer: 26. maj 2021, kl. 08.00 - 09.00 eller
  • 27. maj 2021, kl. 16.30 - 17.30


Snart slutter overenskomstforhandlingerne. Allerede nu inviterer vi til inspirationswebinar på den anden side af forhandlingerne, hvor vi samler op på resultaterne fra OK21 og ser på, hvilken indflydelse de har på pensionen i PKA.

Kom med og bliv klogere på de vigtigste ting, du som tillidsrepræsentant skal vide, når kollegaerne spørger ind til OK21’s betydning for pensionen.

Praktiske oplysninger:


Webinarerne er af 1 times varighed. Stedet er derhjemme eller på arbejdspladsen foran din pc, tablet eller smartphone – hvad der passer bedst.

Under inspirationswebinarerne er det muligt at skrive spørgsmål til oplægsholder, der vil blive besvaret undervejs i oplægget.

 

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig webinarene på pka.dk/tillidsreprasentant . Husk du skal være logget ind med NemID for at tilmelde dig.

 

Det er muligt, at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste hos PKA for den tid du bruger på webinaret (max ½ arbejdsdag). Det mest almindelige er, at du din arbejdsgiver søger refusion direkte gennem PKA. Blanket til brug for refusion af tabt arbejdsfortjeneste fremsendes før mødet på mail til tilmeldte kursister.

PKA webinar

Praktiske oplysninger:

Webinarerne er af 1 times varighed. Stedet er derhjemme eller på arbejdspladsen foran din pc, tablet eller smartphone – hvad der passer bedst.

Under inspirationswebinarerne er det muligt at skrive spørgsmål til oplægsholder, der vil blive besvaret undervejs i oplægget.

 

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig webinarene på pka.dk/tillidsreprasentant . Husk du skal være logget ind med NemID for at tilmelde dig.

 

Det er muligt, at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste hos PKA for den tid du bruger på webinaret (max ½ arbejdsdag). Det mest almindelige er, at du din arbejdsgiver søger refusion direkte gennem PKA. Blanket til brug for refusion af tabt arbejdsfortjeneste fremsendes før mødet på mail til tilmeldte kursister.

Webinar 3: OK21 – hvad betyder det for pensionen?

Snart slutter overenskomstforhandlingerne. Allerede nu inviterer vi til inspirationswebinar på den anden side af forhandlingerne, hvor vi samler op på resultaterne fra OK21 og ser på, hvilken indflydelse de har på pensionen i PKA.

Kom med og bliv klogere på de vigtigste ting, du som tillidsrepræsentant skal vide, når kollegaerne spørger ind til OK21’s betydning for pensionen.

 

  • Datoer: 26. maj 2021, kl. 08.00 - 09.00 eller
  • 27. maj 2021, kl. 16.30 - 17.30

TR informationer 2020

TR-portal

Klik på billedet for at komme til Socialpædagogernes side for tillidsrepræsentanter TR-portalen.