Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentanten

Du kan på denne side finde information særligt for kreds Lillebælts tillidsrepræsentanter

Mødekalenderen 2023

Sydøst
– Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Ærø

Mødekalender for sydøst (pdf)

Nordvest
– Assens, Fredericia, Middelfart, Nordfyn

Mødekalender for nordvest (pdf)

Privat område
– sammen med Kreds Sydjylland

Mødekalender for det private område (pdf)

Møderne holdes som udgangspunkt på kredskontoret, Danmarksgade 16, Odense C. Se indkaldelsen til det enkelte møde for præcis stedangivelse.

Alle møder i TR-grupperne er med frikøb, medmindre vi oplyser andet.
Din TR-suppleant er velkommen til at deltage sammen med dig, men uden frikøb og med egenbetaling for kost. Suppleanter deltager kun gratis og med frikøb, hvis du selv er forhindret.

Vi forventer, at du kommer eller sender din TR-suppleant, hvis du ikke kan deltage.
Og vi vil bede dig om at melde afbud, hvis ingen af jer kan komme.

Det er en god idé at sætte de relevante datoer i din kalender og videregive dem til din leder, så arbejdspladsen er forberedt på, at du skal have fri til at deltage i møderne.

Hver af vores otte TR-grupper holder årligt tre-fire møder og en fælles temadag med efterfølgende julefrokost.

NB - der kan forekomme ændringer i datoer, tidspunkter og steder for møderne, så husk at hold jer opdateret !!

Introkurser for nyvalgte tillidsrepræsentanter

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter vil få en særskilt invitation til førstkommende kursus efter valget.
Her kan du se kalenderen for introkurser i 2023.


Kalender for TR intro 2023 (pdf)


NB!
Du kan først tilmelde dig forbundets basiskursus for tillidsrepræsentanter,
hvis du har deltaget i et endags introkursus
i din kreds. Så tøv ikke med at tilmelde dig.

Temadage for MED- og hovedudvalgs medlemmer

I Kreds Lillebælt har vi tradition for at holde to årlige temadage for hovedvalgsudvalgs medlemmer – dvs. for de tillidsrepræsentanter i kredsen, der er udpeget af kreds Lillebælt til at repræsentere FH i et hovedudvalg i deres kommune eller i regionen.

 

Møde for Hovedudvalgsmedlemmer + deres suppleanter, som er udpeget af Lillebælt

Sted: Kommer snart !
Dato: Kommer snart !