Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Akutteamet rykkede til undsætning

Det er et suverænt godt tilbud. Man mærker, at kredsen bakker os op, og at de besidder en stor faglig kompetence. De tilkendegivelser, jeg har fået fra mine medlemmer, er meget positive. De oplever, at de har fået en yderst kvalificeret rådgivning

- Af journalist Carl Ancher Pedersen
27. februar 2019

Det siger tillidsrepræsentant Hanne Pedersen, Solskrænten i Korinth, efter at arbejdspladsen 29. januar fik besøg af Kreds Lillebælts akutteam, der ved består af konsulenter fra faglige afdeling og jobkonsulenter fra a-kassen. Anledningen var, at Ankestyrelsen for nylig stadfæstede Socialtilsyn Midts afgørelse om at lukke botilbuddet.

Solskrænten drives af Faaborg-Midtfyn Kommune og tæller 40 beboere med psykiske lidelser eller senhjerneskader. De 80 medarbejdere, heraf 28 socialpædagoger, går efter den endegyldige beslutning om at lukke stedet en usikker jobfremtid i møde.

Det er netop i situationer som denne, at kredsens akutteam rykker ud.

Tjek på love og regler – og gode råd

Akutteamets opgave er blandt andet at sikre, at love og regler bliver overholdt, f.eks. at de afgivne opsigelsesvarsler er korrekte. Derudover orienterer man de berørte medlemmer om mulighederne for at finde nyt job og besvarer alle de spørgsmål, de måtte have.

– I tilfældet Solskrænten gælder loven om masseafskedigelser. Kommunen skal orientere Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, og man skal forhandle med de faglige organisationer om at prøve at begrænse afskedigelserne. Desværre er der p.t. ikke mange ledige stillinger, men Faaborg-Midtfyn Kommune har planer om – og har søgt tilladelse hos Socialtilsyn Midt til – at oprette et nyt, mindre botilbud for 20 beboere og med omkring 30 medarbejdere. Her har vi opfordret kommunen til at tilbyde genansættelse af afskedigede medarbejdere på Solskrænten. Det har de erklæret sig villige til, hvis de rette kvalifikationer er til stede. I den forbindelse har vi opfordret kommunen til at etablere de nødvendige efter- og videreuddannelsestilbud, fortæller Bjarne Skygge Jensen.

– På mødet med vores medlemmer orienterede vi om den såkaldte tryghedspulje i overenskomsten. Her kan de søge op til 10.000 kr. til efter- og videreuddannelse efter eget ønske. Det behøver ikke at være relateret til faget. Vi har eksempler på, at medlemmer har fået bevilget penge til et kørekort, som på grund af den større mobilitet, det giver dem, kan øge deres jobchancer. Men hvis man søger penge til en master- eller diplomuddannelse kan man få op til 20.000 kr. fra puljen, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet

Ankestyrelsen har stadfæstet Socialtilsyn Midts afgørelse om, at Solskrænten i Korinth skal lukkes. De berørte medlemmer har fået hjælp af Kreds Lillebælts akutteam.

Hjælp til jobsøgning m.m.

Jobkonsulent Maria Krogh Hesselberg fortalte medlemmerne på Solskrænten om, hvordan de kan bruge medarbejderne i a-kassen i forbindelse med den jobsøgning, de skal i gang med. 

– De kan sparre med os, og de kan få hjælp til at skrive ansøgninger og CV. Mange har været på Solskrænten i mange år og har derfor begrænset erfaring med at søge nyt job, fortæller hun og tilføjer:

– Jeg understregede, at de gælder om at komme i gang med sin jobsøgning med det samme. Desuden er det vigtigt at lære at sætte ord på alle de kompetencer, man har. Medarbejderne på Solskrænten skal også forholde sig til, at deres arbejdsplads har været omtalt i medierne – og være parate til at svare på spørgsmål i den forbindelse.

Under mødet fik medlemmerne tilbudt et opfølgende fyraftensmøde på kredskontoret 26. februar, og 10 af dem takkede ja. Her gik Bjarne Skygge Jensen og Maria Krogh Hesselberg mere i dybden med de forskellige spørgsmål. F.eks. jobmulighederne på nye jobarenaer som demensområdet og jobcentrene samt mulighederne for efter- og videreuddannelse.

I den kommende tid står kredskontorets døre åbne for fortsat rådgivning og støtte til den enkelte Solskrænten-medarbejder. Desuden er der planer om et nyt møde for alle, når der er klarhed omkring Faaborg-Midtfyns Kommunes planer om et nyt botilbud. 

En ny begyndelse

Tillidsrepræsentant Hanne Pedersen oplever forskellige reaktioner blandt medlemmerne på, at Solskrænten skal lukkes ned:

– Nogle håber på ansættelse i det nye botilbud, som kommunen arbejder på at etablere, mens andre er begyndt se sig om efter andre jobmuligheder. Nogle medlemmer ser det måske ligefrem som en ny begyndelse, siger hun.

Hun er helt på linje med kredsens råd om ikke at tøve for længe med at komme i gang med sin jobsøgning.

– Nu, hvor fyresedlerne er faldt, skal man ikke bare afvente, hvad der sker. Selv om der kommer et nyt botilbud, ved vi ikke, hvilken ledelse vi får, hvilket fagligt fokus der bliver, og hvor mange socialpædagoger der bliver plads til, siger hun.

Jobkonsulent Maria Krogh Hesselbergs understregning af, hvor vigtigt det er at kunne beskrive sine kompetencer, når man søger nyt job, gjorde indtryk.

– Det kan være svært at sætte ord på alt det, man kan, men her har mine kolleger heldigvis haft lejlighed til at øve sig. Det skete, da vi for nylig gennemførte en lokal lønforhandling, der skulle have været afholdt i 2018, men var blevet udsat, slutter Hanne Pedersen.