Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

AMR: Bevar optimismen

Vi skal holde fokus på det gode arbejdsmiljø, rette ind efter fælles beslutninger og undgå, at vi hver især laver egne ”cowboyregler”.

Af Carl Ancher Pedersen, journalist
30. marts 2020

Det er Gitte Møllers opskrift på, hvordan hun og hendes kolleger på Østruplund bedst muligt tackler de forandringer for både borgere og ansatte, som corona-epidemien har påtvunget dem.

Østruplund er en del af det regionale Specialcenter Syddanmark og består af tre boafdelinger samt et beskæftigelsestilbud. Gitte Møller er arbejdsmiljørepræsentant i boafdelingen Marken.

– Borgerne på Østruplund er voksne med udviklingshæmning. Nogle er domfældte, og nogle har psykiatriske diagnoser. Mange udviser en til tider krænkende eller voldelig adfærd, og generelt har de det svært med sociale relationer og spilleregler. Det siger næsten sig selv, at de er meget berørt af situationen, siger Gitte Møller og giver eksempler på, hvad der gør hverdagen ekstra svær for dem:

– De, der til daglig er i beskæftigelse, er påvirket af, at beskæftigelsestilbuddet er lukket ned, og at de må blive hjemme i deres lejligheder. Selv om de tager det forholdsvis roligt lige nu, kan det blive svært på længere sigt. Besøg hos frisør og fysioterapeut er der også lukket for, og beboerne kan ikke komme ud at handle. Det er svært for dem at være lukket inde, det giver anledning til konflikter, og i forvejen har vi et højt konfliktniveau.

Der er ingen tvivl om, at vilkårene for de ansatte også er blevet sværere. Gitte Møller peger blandt andet på et tilbagevendende dilemma i det daglige arbejde:

– På grund af corona-forholdsreglerne skal vi have mindst muligt kontakt med borgernes samtidig med, at de i situationen netop har brug for nærvær og samvær med os. Mange af dem har svært ved at forstå, hvad der sker, og tager det personligt, når vi er nødt til at holde afstand.

Ekstra pres på de ansatte
Corona-situationen har medført omrokeringer, nye arbejdsopgaver og ændrede vilkår for de ansatte på Østruplund.

– Det er nyt for os alle, og der er ekstra pres på os. Vi er nødt til at påtage os ekstra opgaver med f.eks. indkøb for beboerne samt rengøring og afspritning i lejlighederne. Dertil kommer, at vi ikke længere kan bruge vikarer, da vi skal begrænse det antal personer, beboerne har kontakt med. Der er nogle med alvorlige sygdomme som diabetes, KOL og kræft, som vi skal passe ekstra godt på. I stedet for at tage vikarer ind er de ansatte i beskæftigelsestilbuddet spredt ud på boafdelingerne som forstærkning af bemandingen, fortæller Gitte Møller.

– Vores arbejdstider er blevet ændret for at få det til at hænge sammen. Kollegerne i beskæftigelsestilbuddet er jo vant til kun at have dagvagter, og det prøver vi så vidt muligt at tage hensyn til. Det betyder, at en dagvagt med ret kort varsel kan blive til en aftenvagt eller omvendt. Til daglig kender vi vores arbejdsplan fire uger frem, men det gør vi ikke lige nu, tilføjer hun.

God information fra ledelsen
Alt i alt oplever Gitte Møller, at hun og kollegerne er godt rustet til de udfordringer, som corona-situationen byder dem. Især er der roser til informationsniveauet:

– Vi får et dagligt nyhedsbrev fra vores centerleder med klar og ensartet information til alle. Det er rigtig godt.

– Men kunne godt savne lidt mere synlig ledelse i det daglige. Jeg ved, at afdelingslederne også er pressede, og at vi derfor ikke ser dem så meget ude i afdelingerne. Selvfølgelig er de til at få fat i pr. mail eller telefon, men der kan nemt opstå tvivlsspørgsmål i den daglige omgang med borgerne, som nogle gange kræver et hurtigt svar: Hvad må vi, og hvad må vi ikke? – I hvilket omfang må vi tage på tur med dem? – Osv.

Vi skal holde fokus
Indtil videre er det lykkedes at holde corona-smitten stangen på Østruplund. Gitte Møller fortæller, at en kollega blev hjemsendt på mistanken om at være smittet. Hun blev testet negativ og er tilbage i jobbet igen. En anden kollega er hjemsendt med symptomer og er endnu ikke blevet testet.

– Vi skal passe godt på os selv og borgerne, men vi kan selvfølgelig ikke helt undgå kontakt med omverdenen, siger Gitte Møller.

Som arbejdsmiljørepræsentant har hun denne opfordring til sine kolleger:

– Vi skal fortsat holde fokus på det gode arbejdsmiljø og bevare optimismen. Det er vigtigt, at vi alle retter ind efter fælles beslutninger og ikke hver især laver vores egne ”cowboyregler” for, hvordan vi tackler de situationer, der opstår.

Gitte Møller: – Corona-situationen påvirker vores borgere og lægger også ekstra pres på medarbejderne.