Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Det handler om velfærd

Formanden har ordet

Af kredsformand Hanne Ellegaard
28. maj 2019

Ud over den påkrævede klimaindsats handler det forestående valg om én ting: et velfærdsløft, der for alvor rykker.

Politikere fra begge fløje har tilsyneladende set lyset og overgår nu hinanden med løfter om netop et velfærdsløft. En erkendelse af, at alene den demografiske udvikling gør det påkrævet at hanke op i de skrantende velfærdsydelser, er ved at brede sig.

Men tør vi tro på de dyre løfter fra Lars Løkke, som indtil for nylig – og gennem mange år – har stået på mål for massive velfærdsforringelser og i stedet brugt penge på skattelettelser, der fortrinsvis er kommet de bedst stillede i samfundet til gode?

Artiklen fortsætter under billedet

Valgets helt store tema: - Behovet for et velfærdsløft

Og tør vi tro på, at hans – og for den sags skyld også Mette Frederiksens – løfter, hvis de bliver til virkelighed, er tilstrækkelige til at rette op på den synkende velfærdsskude?

Ifølge professor og velfærdsforsker Jørgen Goul Andersen (Aalborg Universitet) er det langtfra tilfældet. Hvis valgløfterne indfries, er hans bud, at det offentlige forbrug pr. indbygger kun vil stige med omkring 0,2 pct. pr. år efter i 10 år at have ligget på 0,1 procent. I 90’erne og 00’erne var væksten, både under Poul Nyrup og Anders Fogh Rasmussen markant højere – ca. 1,8 pct. om året.

Professoren fastslår, at der siden 2010 har været en opbremsning i velfærdsinvesteringerne uden sidestykke i dansk økonomisk historie. At den offentlige velfærd er ved at nå et smertepunkt, hvor den ikke længere kan tilfredsstille borgernes behov.

Det har vi længe mærket. Vi har utrættelig påpeget, at midlerne til det socialpædagogiske område langtfra holder trit med befolkningsudviklingen og de stigende behov. Og tilmed på et område, hvor manglende ressourcer rammer de allersvageste. Som organisation har vi igen og igen efterlyst nationale mål, der kan sikrer en faglig forsvarlig indsats, som vi kan stå ved, og som borgerne kan være tjent med.

Desværre har vi i høj grad råbt forgæves. I dette nyhedsbrev giver vi tre eksempler på, hvordan nedskæringerne fortsat ruller ind over vores område og flere steder overskrider smertegrænsen – hvis den ikke allerede er overskredet.

Ved valget kan vi kun gøre én ting: Stemme på de politikere eller partier, som vi tiltror den største vilje og evne til at rette op på velfærdsmiseren.

Og så i øvrigt fortsætte med at argumentere og arbejde for bedre vilkår på vores område – både for os som ansatte og ikke mindst for de borgere, vi arbejder med og for.

Hav et godt valg!