Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Endnu tættere på medlemmerne

Det er, hvad medlemsprojektet Vi er Socialpædagogerne handler om

- Af kredsformand Hanne Ellegaard
28. maj 2019

Det blev vedtaget på forbundets kongres i november 2018, og nu skal vi i gang med at realisere det lokalt. Det betyder, at vi vil sætte endnu mere fokus på, hvad der er vigtigt og skaber værdi for medlemmerne. Formålet er at styrke organisationen ved at tiltrække flere medlemmer og samtidig holde fast på dem, vi allerede har.

Det er, hvad medlemsprojektet Vi er Socialpædagogerne handler om. Det blev vedtaget på forbundets kongres i november 2018, og nu skal vi i gang med at realisere det lokalt. Det betyder, at vi vil sætte endnu mere fokus på, hvad der er vigtigt og skaber værdi for medlemmerne. Formålet er at styrke organisationen ved at tiltrække flere medlemmer og samtidig holde fast på dem, vi allerede har.

Heldigvis står vi ikke på bar bund. Vi ved allerede en del om, hvad der virker, og har taget en række initiativer i medlemsprojektets ånd. Forbedring af kredskontorets medlemsservice, fyraftensmøder på arbejdspladserne samt webinarer og medlemsmøder med fokus på forskellige sider af faget er nogle af dem.

I forhold til kredskontoret er vores fokus, at vi skal være tilgængelige og nemme at komme i kontakt med. Derfor har vi besluttet, at direkte telefonnumre og mailadresser på alle vores medarbejdere bliver lagt ud på hjemmesiden. Det vil gøre det lettere for dig at få kontakt med præcis den person, du har brug for at tale med.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Nils Rosenvold

I kredsen oplever vi stadig stigende efterspørgsel efter tema- og fyraftensmøder på arbejdspladserne, og vi siger aldrig nej. På disse møder, hvor vi stiller med en politiker (formand eller faglig sekretær) samt en faglig konsulent, bestemmer den enkelte arbejdsplads, hvilke emner der skal drøftes, og hvilke spørgsmål man gerne vil have svar på. Det er også den enkelte arbejdsplads, der afgør, om kolleger, der (endnu) ikke er medlemmer af Socialpædagogerne, kan deltage. Fra kredsens side er vi åbne over for dette, da vi gerne vil i dialog med alle, der arbejder på vores område – også potentielt nye medlemmer. I gennemsnit rykker kredsen hver måned ud til omkring 10 fyraftensmøder!

Også vores webinarer (flere nye bliver annonceret senere i år), og vores medlemsmøder med fokus på faget er efterspurgte. Tag f.eks. medlemsmødet 3. april med Dorthe Birkmose om robusthed og resiliens. Her nåede vi hurtigt op på de 85 deltagere, vi har plads til. Yderligere 100 nåede at tilmelde sig og komme på venteliste, inden vi fik lukket for yderligere tilmelding!

I kredsbestyrelsen inddrager vi i stigende grad vores faglige konsulenter i det fagpolitiske arbejde. Det gør vi, fordi det blandt medarbejderne på kredskontoret om nogen er de faglige konsulenter, der har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig på arbejdspladserne og blandt medlemmerne. Ligeledes har vi sat øget fokus på at inddrage vores tillidsrepræsentanter og støtte dem i udøvelsen af deres tillidshverv. Al erfaring plus gentagne medlemsundersøgelser siger os, at vores tillidsrepræsentanter er vigtige ambassadører på arbejdspladserne – og at vi som fagforening er meget mere synlige og dermed står betydeligt stærkere på arbejdspladser med velfungerende tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne spiller derfor en afgørende rolle for den ekstra organiseringsindsats, vi skal i gang med.

Forbundet har afsat penge til denne indsats, og på kredsbestyrelsens møde 25. marts skal vi drøfte, hvordan vi bruger dem bedst muligt. Ud over de initiativer, kredsen får mulighed for at tage og afprøve, er der også afsat penge til en initiativpulje, hvor aktive og idérige medlemmer kan søge op til 10.000 kr. til initiativer, som de oplever, at de selv og deres kolleger kan have gavn af – f.eks. foredrag, wokshops, netværksmøder eller arbejdspladsbesøg.

Det vil du høre mere om senere. Lige nu glæder vi os til at komme i gang med projekt Vi er Socialpædagogerne.