Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Et slag mod den forebyggende indsats

I Odense åndede medarbejderne og deres faglige organisationer lettet op, da borgmester Peter Rahbæk Juel (S) tidligere i år lovede, at fremadrettede budgetreguleringer ikke ville ramme udsatte børn og unge i kommunen. Glæden var imidlertid kort, da der for nylig blev varslet omfattende besparelser på området.

Af journalist Carl Ancher Pedersen
28. maj 2019


I Odense åndede medarbejderne og deres faglige organisationer lettet op, da borgmester Peter Rahbæk Juel (S) tidligere i år lovede, at fremadrettede budgetreguleringer ikke ville ramme udsatte børn og unge i kommunen. Glæden var imidlertid kort, da der for nylig blev varslet omfattende besparelser på området.

I et åbent brev til kommunens Børn- og Ungeudvalg 22. marts udtrykker de faglige organisationer (BUPL, SL og Socialpædagogerne) deres bekymring over de millionbesparelser, der nu rammer Familie- og Velfærdsafdelingen. De har bl.a. ført til lukning af ATA (Alternativ til Anbringelser), som har været regnet for den mest effektive forebyggende indsats i forhold til netop udsatte børn og unge.

Baggrunden for nedskæringerne er en budgetoverskridelse på 33,9 mio. kr., der er udtryk for, at området er underfinansieret. At der ganske enkelt ikke er afsat penge nok til at imødekomme de stigende behov på området, hvor antallet af anbragte børn stiger, ligesom der er brugt flere penge end forventet på børn i særlige dagtilbud. Ved at lukke ATA har politikerne umiddelbart sparet 4 mio. kr. Derudover forsøger man at finde besparelser på 4,4 mio. ved at gennemgå i alt 2.000 social- og handicapsager og yderligere 6,7 mio. kr. ved at satse på færre og billigere anbringelser.

Artiklen fortsætter efter billedet

Her oplever de faglige organisationer, at kæden hopper af, og peger i deres brev på det selvmodsigende og kortsigtede perspektiv i spareøvelsen: ”ATA er et tilbud, som mange andre kommuner gennem årene har ladet sig inspirere af, netop for at forebygge de dyre anbringelser. Så vores bekymring er bl.a., hvordan lukningen af en velfungerende arbejdsplads med succesfulde indsatser kan føre til færre anbringelser.”

Fra medarbejderside beklager man også lukningen af ATA pr. 1. maj. Umiddelbart koster den fire socialpædagogiske job. To familiekoordinatorer er fyret, en tredje går snart på pension, og en fjerde var ansat i en midlertidig stilling. Derudover er to lederstillinger sparet væk. ATA’s indsats skal fremover løftes i de såkaldte familiehuse.

– Det er så nyt, at det er svært at overskue konsekvenserne, men det er og bliver en nedskæring og en serviceforringelse. I ATA havde vi stor frihedsgrad til at sammensætte og koordinere indsatsen i forhold til hver enkelt familie. Indsatsen var mere massiv end i familiehusene, og derfor overgik nogle familier til ATA. Familiehusene kan i princippet lave den samme indsats, men her er udgangspunktet, at man køber en fastlagt ”pakke”. Skal familien have yderligere støtte, koster det ekstra. De ekstra ydelser var inkluderet i ATA’s priser, så i virkeligheden er det tvivlsomt, hvad der er sparet, lyder det.