Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

LEDER: Fælles fokus på hovedopgaven

Alle arbejder sammen, går i et andet gear og fokuserer på, hvad der er det vigtige i situationen

Af Carl Ancher Pedersen, journalist
30. marts 2020

Sådan sammenfatter Vagn Hansen sin oplevelse af, hvordan ledere og medarbejdere til dato har tacklet de omvæltninger i dagligdagen, der er en følge af corona-epidemien.

Han er forløbschef i Forløb medfødt hjerneskade under Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense. Under sig har han ni ledere, der har ansvar for en række tilbud fordelt på 37 matrikler med i alt op mod 550 medarbejdere.

90 procent af tiden handler om coronaen
Vagn Hansen anslår, at 90 procent af hans arbejdstid i de seneste par uger er gået med virtuel mødevirksomhed, rådgivning og planlægning i forhold til, hvordan corona-epidemien vil udvikle sig.

– Der er meget arbejde med at forberede sig på, hvad der kan komme. Et vigtigt fokusområde er, hvordan man tackler og undgår sygdom blandt personalet. Et andet er, hvad der sker med borgerne, hvis sygehusvæsenets kapacitet ikke rækker, og man bliver nødt til at sende syge borgere hjem for tidligt, fortæller Vagn Hansen.

Han nævner et par konkrete eksempler på de problemstillinger, man skal forholde sig til ude i de forskellige tilbud: Hvordan håndterer man det, når det er nødvendigt at isolere en person med udviklingshæmning, der ikke forstår, hvad der sker. Og hvordan beroliger man de borgere, der forstår det og er bekymrede.

– Det handler om at gøre det på en ordentlig måde og samtidig passe på os selv, fastslår han.

Alle er indstillet på at hjælpe hinanden
Corona-forholdsreglerne har allerede betydet mange ændringer for både medarbejdere og ledere i Forløb medfødt hjerneskade.

– Først og fremmest er de fleste dagtilbud lukket ned. Her handler det om at få personalet i spil på andre områder, der ellers vil blive overbebyrdet, og hvordan vi gør det bedst muligt uden at bidrage til yderligere smittespredning, siger Vagn Hansen og tilføjer:

– Det er glædeligt at opleve, at både ledere og medarbejdere er indstillet på at gøre det så godt som muligt og hjælpe hinanden på tværs, og at arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere har en god dialog om tingene.

Ifølge Vagn Hansen kan det være svært at holde både sig selv og andre opdateret på viden om corona-situationen.

– Anbefalinger og forholdsregler bliver jo ændret undervejs. Det kræver rigtig meget kommunikation, og her gælder det som leder om at finde balancen mellem kommunikation og overkommunikation, fastslår han.

Gode retningslinjer
Vagn Hansen får tilbagemeldinger fra arbejdspladserne, der går ud på, at lederne er gode til at tage hånd om de medarbejdere, der er bange for corona-smitten, og tale med dem om, hvordan de kan passe på sig selv og alligevel udføre deres arbejde.

– Her er det en stor hjælp, at vi i Ældre- og Handicapforvaltningen med op mod 3.000 ansatte har en stor og kompetent HR-afdeling i ryggen. De har udarbejdet nogle gode og klare retningslinjer for, hvornår man skal sende folk hjem, og hvornår de kan vende tilbage i jobbet igen. Det har skabt meget ro om dette vigtige spørgsmål, siger han.

 

Vagn Hansen: – Det er glædeligt at opleve, at arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere har en god dialog om tingene.