Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fuld tid skal være normen

Stillinger bliver som udgangspunkt opslået på fuld tid. Deltidsansatte skal have mulighed for fuldtidsansættelse.

Af Carl Ancher Pedersen, journalist

Den er i korte træk den strategi, som Region Syddanmark fremover vil forfølge på socialområdet. Det sker som opfølgning på en aftale mellem regionerne og fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet og på økonomiaftalen for 2020 mellem regionerne og staten. Formålet er at sikre, at socialområdet også fremover kan tiltrække den arbejdskraft, der er brug for. Den nye fuldtidsstrategi blev i januar vedtaget i regionsrådet og for nylig bekræftet i det Fælles MED-udvalg for socialområdet, hvor Ann Fruergaard er medarbejderrepræsentant.

– Jeg blev utrolig glad, da det endelig skete. Det har jeg arbejdet for i 10 år, lyder det fra Ann Fruergaard, der er tillidsrepræsentant på Bostederne i Nyborg under Handicapcenter Fyn.

Lav løn som ung – fattig som pensionist

Ann Fruergaard påpeger, at der siden strukturreformen – via gentagne besparelser – er sket en skræmmende udvikling fra fuldtids- til deltidsstillinger på det socialpædagogiske område.

– Mange kolleger har skudt sig selv i foden ved at acceptere at gå ned i tid. Resultatet er, at vi i dag har rigtig mange ansatte på 30 eller 32 timer om ugen. Hvis man som ung og nyuddannet bliver ansat på 30 timer, er grundlønnen 21.254 kr. pr. måned. Det er ikke meget at stifte familie eller købe hus for, og det går også ud over pensionsopsparingen. Hvis der ikke bliver gjort noget, er der stor risiko for, at vi kommer til at opleve en meget fattig pensionistgeneration af socialpædagoger, siger hun og tilføjer:

– Jeg er da stadig så meget rødstrømpe, at jeg også ser det som et ligestillingsproblem.

Det var Ann Fruergaard, der i sin tid tog problemet med de mange deltidsstillinger på området op i Fælles MED-udvalget. De tal, der kom på bordet, viste, at både andelen af fuldtidsbeskæftigede og af stillingsopslag på fuld tid ligger markant lavere på socialområdet end generelt i regionen. Andelen af fuldtidsansatte varierer meget mellem regionens fem socialcentre, men på Handicapcenter Fyn var der f.eks. kun 34 procents fuldtidsansatte ved årsskiftet og blandt pædagogerne kun 28 procent. Så sent som i februar 2020 var andelen af stillingsopslag på fuld tid kun 45 procent.

– Jeg tror, at de mange deltidsansættelser kom bag på ledelsen, og det glæder mit TR-hjerte, at der nu bliver gjort noget ved det, siger hun.

Det kan og skal løses


Ann Fruergaard er opmærksom på, at omlægningen ikke kan ske med et trylleslag. På mødet i MED-udvalget forudså repræsentanter for ledelsessiden f.eks. problemer med at få budgetter og arbejdsplaner til at gå op, hvis nuværende deltidsansatte ønsker at gå på fuld tid, samtidig med at nye stillinger skal slås op som fuldtidsstillinger. Ikke desto mindre kan og skal det løses, mener hun:

– I Handicapcenter Fyn har vi et motto om ordentlighed i det, vi gør og siger, og et andet, der handler om vækst i fagligheden. Jeg regner med, at vi også gør, hvad vi siger her, og jeg mener, at det også vil styrke fagligheden. Det koster at normere op til fuldtidsstillinger – ja. Men sygefravær, der skyldes, at man skal nå det samme i en deltidsstilling på 30-34 timer som på fuld tid, koster jo også. Ligesom den udbredte praksis med at tilbyde deltidsansatte ekstra vagter, når det kniber med at få enderne til at nå sammen, både koster og stresser.

– Allerede med KTO-forliget i 2008 blev det aftalt, at deltidsansatte skulle tilbydes timer, der blev ledige, så de kunne gå op i tid, hvis de ønskede det. Så det er kendt stof, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor alle de penge, man har sparet gennem årene ved at skære ned på vores område, er blevet af. Det må også hjælpe på det, at regionen ved den seneste aftale økonomiaftale med regeringen fik flere penge, end man på forhånd havde regnet med.

Fuldtidstyranni – nej tak

Trods ønsket om flere fuldtidsansatte på området, har Ann Fruergaard forståelse for, at nogle kolleger synes, at det er helt fint at arbejde mellem 30 og 37 timer om ugen:

– Fred med det. Jeg går bestemt ikke ind for fuldtidstyranni. Der kan være gode grunde til, at en kollega gerne vil ned i tid eller forblive på deltid, men så skal de timer, der på den måde bliver til overs, ikke bare forsvinde i den blå luft.

Ann Fruergaard foran tavlen, der viser, at man på regionens socialcentre for tiden arbejder med at skabe forbedringer på socialområdet til gavn for borgerne. Den nye fuldtidsstrategi er i hendes optik et godt bidrag til at styrke fagligheden.