Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Håb om forandring

Folketingsvalget 5. juni resulterede i et tiltrængt og længe ventet regeringsskifte, som allerede har ført til nye toner og signaler fra ”Borgen”

Af Kredsformand Hanne Ellegaard
22. august 2019

Senest fik Godhavnsdrengene omsider en undskyldning for de overgreb, der i sin tid blev begået imod dem. Og statsminister Mette Frederiksen har lovet, at det ikke bliver den sidste undskyldning for tidligere tiders socialpolitiske fejl og svigt.

Men hvad med socialpolitikken nu og fremover? – Tør vi håbe, at valgløfterne om velfærdsforbedringer bliver indfriet? Og tør vi håbe, at de også vil omfatte det specialiserede socialområde, som alt for længe har kæmpet med stramme budgetter, der rammer de berørte borgere på livskvaliteten og de ansatte på fagligheden og trivslen?

Måske. I hvert fald indgår et løft på området i forståelsespapiret, der afstikker retningen for den nye S-regering. Desuden er den nye socialminister Astrid Krag også indenrigsminister og medlem af regeringens magtfulde økonomiudvalg. Det betyder, at hun får en nøglerolle i økonomiforhandlingerne med kommunerne og i regeringens beslutninger om de overordnede økonomiske rammer. Dermed har hun alle tiders chance for at prioritere socialområdet og leve op til sine egne og regeringens mål om, at vi skal lykkes bedre som velfærdssamfund.

Dette nyhedsbrev har særligt fokus på Familieplejerne. Familieplejernes dag, 1. september, nærmer sig, og i år har kredsen inviteret til hygge og samvær i Madsby Legepark i Fredericia. Snart efter, 17. september, følger familieplejernes årsmøde, bl.a. med valg til kredsens familieplejeudvalg.

Familieplejerne er en medlemsgruppe, der på grund af deres specielle løn- og arbejdsvilkår har særlig bevågenhed i Socialpædagogerne. Senest er området blevet yderligere udfordret af, at Familieplejernes Landsforening har meldt sig ind i Serviceforbundet og slået sig op som alternativ fagforening på området. Uanset dette vil Socialpædagogerne fortsat kæmpe for familieplejernes sag – herunder for en overenskomst eller overenskomstlignende vilkår på området.

29. oktober afholder kredsen generalforsamling med valg til alle tillidsposter. Faglig sekretær Poul Erik Pedersen døde for nylig efter længere tids alvorlig sygdom. Poul Eriks alt for tidlige død har berørt os alle. Men livet i kredsen går videre, og jeg håber, at én eller flere velkvalificerede kandidater vil melde sig og stille op til den ledige post som faglig sekretær.

Vi ses forhåbentlig til generalforsamlingen.