Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

I kan godt være stolte af jer selv

Sådan sluttede en mail, som kredsen modtog fra tillidsrepræsentant Jane Green Bræmhøj, tillidsrepræsentant hos Socialpsykiatrien i Assens

I mailen stod der:

Jeg vil takke jer for den opbakning i har givet mig og mine medlemmer i denne tid, hvor besparelserne står for døren. Jeg er i denne tid særlig stolt af at være i SL, fordi:

  • I hjælper mig som TR, I stiller jer til rådighed næsten uanset hvornår.
  • I er der for medlemmerne, står klar for at få puslespillet til at gå op, når der er opsigelser flere steder i kommunen.
  • I er ordentlige både over for medlemmer og leder.
  • I er skarpe og stiller relevante spørgsmål.
  • I sikrer jer, at medlemmerne får det, de skal have.
  • I bakker op ved at komme til byrådsmødet.
  • I kommer til et ”akut møde” på arbejdspladsen og stiller jeres viden  til rådighed.

Mailen blev sendt, efter at Jane Green Bræmhøj og hendes medlemmer var i nærkontakt med kredsen på grund af sidste års voldsomme besparelser på social- og sundhedsområdet (i alt 48 mio. kr.) i Assens Kommune.

For de 15 socialpædagoger i Socialpsykiatrien betød det, at to kolleger blev afskediget, mens to andre blev sat ned i arbejdstid.

– Vi fik en god sparring med de faglige konsulenter Jacob Hansen og Bjarne Skygge Jensen og aftalte, at Bjarne skulle deltage i de møder, hvor hver enkelt af de berørte medarbejdere blev orienteret af deres leder og teamleder. Jeg deltog også som tillidsrepræsentant. Efterfølgende blev alle medlemmer inviteret til et møde på kredskontoret, hvor de fik lejlighed til at vende situationen og stille spørgsmål, fortæller Jane Green Bræmhøj og tilføjer:

– Det var et godt signal fra kredsens side om, at de bakker medlemmerne op. Undervejs viste de både medlemmerne og arbejdspladsen respekt, og de hjalp blandt andet de afskedigede medarbejdere med at lægge en plan for efteruddannelse. Det var et godt eksempel på det fine samspil mellem tillidsrepræsentanter og kredskontor, hvor man virkelig føler sig hørt.

Jane Green Bræmhøj sætter også pris på den politiske opbakning fra kredsen i forbindelse med besparelserne:

– Det var rigtig fint, at både kredsformand Hanne Ellegaard og faglig konsulent Jens Sørensen tog sig tid til at deltage i byrådsmødet, hvor besparelserne blev vedtaget.

27. februar 2019