Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kamp om pladserne

Medlemsdemokratiet lever i Kreds Lillebælt. Lotte Kirk Hansen vandt posten som faglig sekretær, mens flere nye og yngre kandidater fandt plads i kredsbestyrelsen.

Af Carl Ancher Pedersen, journalist
5. december 2019

Kredsformand Hanne Ellegaard og kredskasserer Roger Lundberg blev genvalgt uden modkandidater, men dermed var kvoten af fredsvalg også brugt.

Interessen for medlemsdemokratiet i kredsen fejler bestemt ikke noget, og de ca. 120 fremmødte medlemmer fik kampvalg for alle kontingentkronerne.

I sin beretning glædede kredsformanden sig over en flok aktive HB-medlemmer, der ikke er kede af at blande sig i debatten. Det var måske medvirkende til, at hele seks kandidater var på banen til de tre HB-pladser (ud over kredsformanden, der er ”født” HB-medlem).

Her lagde den yngste kandidat, Caroline Frechsen (33 år), sig i spidsen med 80 stemmer. Det var første gang, hun stillede op til hovedbestyrelsen. De to øvrige pladser gik til Lotte Kirk Hansen og Roger Lundberg med hhv. 65 og 44 stemmer. Begge har siddet i hovedbestyrelsen siden 2009.

Forhandlingsvant holdspiller blev ny faglig sekretær

Valget til posten som faglig sekretær fandt sted på en trist baggrund. I august i år døde Poul Erik Pedersen, faglig sekretær siden oprettelsen af kredsen i 2007, efter længere tids kræftsygdom.

Tre kandidater stillede op: Caroline Frechsen, Lotte Kirk Hansen og Lise Rudbæk. I anden og afgørende valgrunde opnåede Lotte Kirk Hansen 63 stemmer, mens Caroline Frechsen fik 52.

Lotte Kirk Hansen er 54 år, fællestillidsrepræsentant i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune på 13. år samt næstformand i kommunens hovedudvalg. I hovedbestyrelsen er hun udpeget som medlem af forbundets ligestillingsudvalg.

I sin valgtale fremhævede Lotte Kirk Hansen, at hun qua sit mangeårige virke som tillids-og fællestillidsrepræsentant har et bredt kendskab til arbejdsområdet og er forhandlingsvant og løsningsorienteret. Desuden så hun sig selv som en holdspiller, der sammen med kredskontor og kredsbestyrelse m.fl. skal skabe den bedste fagforening for medlemmerne.

Det blev en lang aften i Lillebæltshallerne, da rækken af kampvalg fortsatte. Der var 19 kandidater til de resterende 11 pladser i kredsbestyrelsen, 17 kandidater til ni ledige pladser i kongresdelegationen og sågar to kandidater til posten som fanebærer.

Valget til kredsbestyrelsen betød, at tre nye – fortrinsvis yngre – kandidater kom ind, mens tre hidtidige medlemmer af kredsbestyrelsen måtte nøjes med suppleantpladser.

Lotte Kirk Hansen (t.v.) blev valgt til ny faglig sekretær i Kreds Lillebælt og lykønskes af kredsformand Hanne Ellegaard. Foto: Nils Rosenvold