Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Klar til at tage hul på fremtiden

Formanden har ordet

Af kredsformand Hanne Ellegaard
5. december 2019

Mens julen så småt står for døren, og året går på hæld, kan vi se tilbage på en god og begivenhedsrig generalforsamling 29. oktober, hvor vi tog vigtige beslutninger om det fremtidige arbejde og fik sat det nye hold, der skal stå i spidsen for kredsens arbejde.

Meget af det, der blev drøftet på generalforsamlingen, kan du læse om andetsteds i dette nyhedsbrev.

Her vil jeg blot understrege, at vi allerede har taget hul på fremtiden. Under overskriften Vi er Socialpædagogerne skal vi gøre vores fagforening endnu mere attraktiv for medlemmer og ikke-medlemmer samt ikke mindst få flere aktive medlemmer til at engagere sig i deres fagforening.

Her kan jeg med glæde og stolthed konstatere, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i hhv. Svendborg og Vejle har søgt og fået penge fra forbundets initiativpulje til projekter, der skal skabe nye lokale fællesskaber på tværs af arbejdspladser. Desuden vil jeg fremhæve et medlem – Lone P Rasmussens – projekt Lyttemøde, der handler om, hvordan eksempelvis en arbejdsplads kan arrangere dialogmøder med lokale politikere vilkår og rammer for det socialpædagogiske arbejde.

Mens vi er ved det lokale, er vi jo en kreds, der spænder vidt geografisk. Det giver nogle udfordringer, som vi forsøger at tackle – blandt andet via medlemsmøder på begge sider af Lillebæltsbroen. Mange aktiviteter holdes fortsat på kredskontoret i Odense, bl.a. af hensyn til økonomien, men vores ”store” generalforsamling i ulige år finder pr. tradition sted i Lillebæltshallerne i Middelfart. Det er et bevidst valg. Vi kan ikke være så mange i kredskontorets mødelokaler, og så ligger Middelfart faktisk endnu mere centralt i kredsen.

Jeg ser tilbage på en generalforsamling, hvor medlemsdemokratiet foldede sig ud i fuldt flor med kampvalg til mange af tillidsposterne. Det resulterede i en ny kredsbestyrelse, der med et godt miks af rutinerede og nye kræfter er trukket i arbejdstøjet og er klar til at kaste sig over de mange arbejdsopgaver, der ligger foran os.

På det første møde i den nye bestyrelse nedsatte vi blandt andet det forretningsudvalg, der står i spidsen for kredsen mellem bestyrelsesmøderne. Det består af Hanne Ellegaard (kredsformand og HB-medlem), Lotte Kirk Hansen (nyvalgt faglig sekretær og HB-medlem), Caroline Frechsen (nyvalgt HB-medlem) og Roger Lundberg (kredskasserer og HB-medlem).

Tilbage er blot at ønske alle en glædelig jul samt et godt og aktivt nytår som medlem af Kreds Lillebælt.

Foto: Nils Rosenvold