Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Medarbejdere siger fra: – Nok er nok

I Assens Kommune har politikerne besluttet, at der på Social- og sundhedsområdet skal skæres voldsomt i budgetterne til og med 2023

Af journalist Carl Ancher Pedersen
28. maj 2019

I Assens Kommune har politikerne besluttet, at der på Social- og sundhedsområdet skal skæres voldsomt i budgetterne til og med 2023. En spareplan – kaldet råderumskataloget – med besparelser for over 11 mio. kr. er lagt frem og skal besluttes endeligt i juni. Lige nu er planen i høring, og Social- og Sundhedsudvalget skal se nærmere på de enkelte spareforslag. Men det er en bunden opgave at nå det samlede sparemål.

I et skarpt høringssvar siger medarbejdersiden i FællesMED-udvalget klart fra over for flere besparelser. Med henvisning til et ”opråb” (åbent brev) til udvalget fra 28. februar, som de aldrig fik svar på, er den kontante melding: ”Nok er nok. Ingen områder under Social- og sundhedsudvalget kan udsættes for yderligere besparelser uden katastrofale konsekvenser.”

Medarbejderne frygter, at de ikke kan leve op til deres forpligtelser, og at tilsynsbesøg vil kunne føre til lukning af tilbud. De peger på risikoen for funktionstab blandt de berørte borgere, og beklager, at besparelserne vil gå ud over den forebyggende indsats. Desuden forudser de, at arbejdsmiljøet vil lide skade på grund af øget risiko for stress og arbejdsskader med flere opsigelser og sygemeldinger til følge.

Jane Bræmhøj, tillidsrepræsentant og næstformand i fællesMED-udvalget, gør opmærksom på, at man ikke alene er oppe imod det nye sparekrav på 11 millioner. Derudover er der et underskud på 37 millioner kroner fra sidste år, som skal dækkes ind.

– Denne restgæld har politikerne givet os lov til at afdrage over tre år, men alt i alt er det nogle meget voldsomme besparelser. Det vil føre til dårlige og billigere løsninger, som kan vise sig at blive dyrere i længden, når følgevirkningerne melder sig, siger hun og tilføjer med tanke på det kommende valg:

– Modsat de store områder, børnene og de ældre, er der desværre ingen stemmer i vores borgere. Der er ingen stærke pressionsgrupper, der kan tale deres sag.

Artiklen fortsætter under billedet

Pårørende frygter dødsfald

Ikke desto mindre har pårørende til borgere på to af de spareramte bosteder på handicap- og psykiatriområdet forsøgt at råbe offentligheden og politikerne op.

Det gælder pårørenderådene på Pilebakken i Assens og Lindebjerg i Assens, der qua en tidligere sparerunde skal spare 1,8 mio. kr. om året indtil udgangen af 2021. Oveni kommer råderumskataloget, der lægger op til, at hvert af de to bosteder yderligere skal spare over 900.000 kr. pr. år i perioden 2020-2023.

I en artikel i Fyens Stiftstidende 8. april udtrykker de pårørende frygt for, at det man føre til dødsfald blandt beboerne, når man i fremtiden vil opleve situationer, hvor to ansatte skal passe 38 beboere. De påpeger desuden, at der allerede nu mangler ressourcer til at yde tilstrækkelig omsorg for den enkelte beboer, ligesom der mangler tid til den nødvendige pædagogiske indsats.

På linje med fællesMED-udvalget advarer pårørenderådene om, at tilsynsbesøg på bostederne i kraft af den forringede standard vil kunne medføre lukning.