Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ny lønmodel vil give større tryghed

En ny måde at fastsætte vederlag for familieplejere er på vej: den såkaldte gennemsnitsmodel eller Aarhus-model, opkaldt efter den kommune, hvor modellen i nogen tid har været testet. Siden er den blevet blåstemplet af KL, som anbefaler kommunerne at følge den

Af journalist Carl Ancher Pedersen
22. august 2019

– Det er ret nyt og ligger fortsat i støbeskeen hos os, men det er noget, vi vil tage op med kommunerne i vores kreds, siger faglig konsulent Jacob Hansen, der arbejder med familieplejeområdet i Kreds Lillebælt.

Mange familieplejere er udsat for økonomiske udsving i forbindelse med de løbende justeringer af plejevederlaget – ofte på den måde, at vederlaget sættes ned, når kommunen vurderer, at barnet eller børnene er blevet mindre plejekrævende. Med andre ord en slags omvendt resultatløn, hvor familieplejere oplever, at de bliver straffet i takt med, at de lykkes med opgaven.

– Med gennemsnitsmodellen fastsættes vederlaget for et plejeforhold én gang for alle. Det sparer alle parter for tid og besvær med løbende genforhandlinger, men ikke mindst skaber det større økonomisk tryghed og stabilitet for plejefamilierne, siger Jacob Hansen.

Vi er der for familieplejerne
Den nye lønmodel er blot et af flere indsatsområder i forhold til familieplejerne.

Jacob Hansen fremhæver en nylig gennemført kampagne, hvor Socialpædagogerne tilbød gennemgang af familieplejernes kontrakter med en tilbagemelding inden for 48 timer.

– Tilbuddet om at gennemgå kontrakter gælder dog hele året rundt, ligesom vi altid er klar til at bistå, når nye kontrakter skal forhandles. Desuden går vi ind i alle sager, hvor familieplejere kommer i klemme, f.eks. hvis en familieplejer uretmæssigt bliver opsagt, fortæller Jacob Hansen.

I det mere muntre hjørne har han netop fået aftalerne på plads om et spændende og relevant oplæg til kredsens nært forestående årsmøde for familieplejerne 17. september.

Det leveres af Jan Nørager Larsen og Fransiska Mannerup, der begge har været anbragt i familiepleje. Jan Nørager Larsen er i dag selv plejefar og kan således bidrage med oplevelser og erfaringer fra ”begge sider”, mens Fransiska Mannerup, en ung pige på 24 år, har sine oplevelser med at være i familiepleje i endnu friskere erindring.

Hold dig opdateret om årsmødet via kredsens hjemmeside.