Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Spareplaner øget presset på både borgere og ansatte

Et kæmpehul i budgettet på Voksenområdet på 45 mio. kr. forsøges nu lukket. Byrådet gav 10. april en ekstrabevilling på 38 mio. kr., men de sidste 7 mio. skal findes gennem besparelser på området

Af Carl Ancher Pedersen, journalist
27. februar 2019

Et kæmpehul i budgettet på Voksenområdet på 45 mio. kr. forsøges nu lukket. Byrådet gav 10. april en ekstrabevilling på 38 mio. kr., men de sidste 7 mio. skal findes gennem besparelser på området.

En udtalelse fra fagMED-udvalget 27. marts udtrykker bekymring for spareplanerne, som vil medføre serviceforringelser og udfordre den eksisterende kvalitetsstandard. Udvalget påpeger, at de nye besparelser gør ondt værre, da økonomien har været stram gennem flere år, bl.a. i kraft at omprioriteringsbidraget og et vedvarende pres for lavere takster på bosteder m.v.

”Det presser budgetterne, og der vil kun være ét sted at skære ned – på personalet. Hvis den udvikling fortsætter, får det yderligere konsekvenser for fastholdelse og rekruttering af fagpersonale. Det bliver sværere at fastholde og udvikle kompetencer på området”, lyder det.

Videre udtrykkes bekymring for, at det ekstra pres på de ansatte og arbejdsmiljøet kan føre til øget sygefravær og lavere trivsel.

Udtalelsen hæfter sig især ved konsekvenserne for de berørte borgere: Den stramme normering kan gøre det umuligt at skabe udvikling for borgerne. Det kan medføre længere ophold på bostederne frem for, at de bliver i stand til at flytte i eget hjem og klare sig med en mindre indgribende indsats.

Artiklen fortsætter efter billedet

Blandt politikerne i byrådet har medlem af Voksenudvalget Lone Myrhøj (SF) taget skarpt afstand fra byrådsflertallets spareoplæg, som hun kalder skandaløst.

– Vi har et område, der er i knæ … . Borgerne får ikke tilstrækkelig hjælp, og medarbejderne løber helt vildt stærkt. Alle ved, at vi ikke gør det godt nok, og alligevel går et flertal ind og laver besparelser samtidig med, at der er penge i kommunekassen, siger hun i et interview til Vejle Amts Folkeblad 11. april.

Ann-Dorthe Tuemose er tillidsrepræsentant på Skansebakken og næstformand for Voksenområdets fagMED-udvalg. Hun fortæller, at man i forvaltningen er i fuld gang med at gøre spareplanerne til virkelighed, men at de fulde konsekvenser først vil blive kendt i løbet af juni måned.

– Besparelserne skal virke allerede i indeværende år. Vi må forvente, at det både hos os på Skansebakken og i andre tilbud vil få konsekvenser i form af afskedigelser, og at de tilbageværende kolleger kommer til at løbe endnu stærkere. Det kan ikke undgås, at det vil føre til serviceforringelser for borgerne, siger hun.