Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Underskud forventes ude af verden i 2020

Et stramt budget skal bringe økonomien i balance – uden at det går ud over medlemsaktiviteterne.

Af Carl Ancher Pedersen, journalist
5. december 2019

Kredsens 2018-regnskab viste et underskud på 750.000 kr. Blandt årsagerne nævnte kasserer Roger Lundberg en nu afsluttet personalesag, der betød en ekstra lønudgift på 460.000 kr. Desuden var der brugt ekstra penge på TR-aktiviteter, projekt ”Socialpædagogerne i Fremtiden” (herunder kredsens succesfulde fagfestival) kredsbestyrelsen, der i 2017 blev udvidet fra 13 til 15 medlemmer samt medlemsmøder og arbejdspladsbesøg.

Et vigende medlemstal havde desuden medført, at kontingentindtægterne var 100.000 kr. lavere end forventet.

Underskuddet betyder, at kredsen skylder forbundet 70.000 kr. Med udsigt til et 2019-regnskab i balance og et stramt 2020-budget forventer man dog at kunne rette økonomien op. Kredsbestyrelsens budgetforslag for 2020 kalkulerer således med et overskud på 113.000 kr. og dermed en lille formue på 45.000 kr. ved årets udgang.

Roger Lundberg understregede, at det er en bunden opgave at undgå overskridelser.

Lisbeth Kaalby hæftede sig ved, at der i budgettet kun var sat 80.000 kr. af til medlemsmøder, hvor der i 2018 blev brugt næsten 150.000 kr.

– Ja, vi sparer nogle penge her, men bemærk, at vi i 2020 får nye projektmidler (”Vi er Socialpædagogerne”, red.), som bl.a. kan bruges til dette formål. Vi har ingen planer om færre medlemsaktiviteter, svarede Roger Lundberg, der også fandt det muligt af afholde en ny fagfestival for projektpengene.

Både regnskab og budget blev vedtaget. To medlemmer undlod at stemme om regnskabet, mens fem undlod at stemme om budgettet.

Foto: Nils Rosenvold