Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Vi er der for hinanden

FORMANDEN HAR ORDET – OM CORONAKRISEN

Af kredsformand Hanne Ellegaard
30. marts 2020

På tredje uge lever vi alle med skærpede forholdsregler på grund af corona-epidemien. Det har stillet krav til os alle. Til os på kredskontoret, men Ikke mindst til jer ude på arbejdspladserne, der dagligt arbejder for at få tingene til at hænge sammen på vilkår, der på ganske kort tid har vendt op på mangt og meget. I dette nyhedsbrev kan du læse, hvordan hverdagen de seneste uger opleves af henholdsvis en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant og en leder på det socialpædagogiske område.

Herfra skal lyde en tak til alle jer socialpædagoger i kredsen, der ligesom dem passer godt på vores borgere, hvad enten det er udsatte børn, unge eller voksen. Samtidig med, at I er opmærksomme på at passe godt på jer selv. Det er vigtigt, for vi skal alle bestræbe os på at komme godt og sikkert ud på den anden side af corona-krisen – forhåbentlig inden alt for længe.

Tak for, at I holder fast i den socialpædagogiske faglighed trods hårde odds. Tak for, at I udviser den fleksibilitet og hjælpsomhed på tværs af afdelinger og faggrænser, som situationen nødvendiggør, og som der via aftaler mellem de faglige organisationer og vores arbejdsgivere er åbnet mulighed for. Og tak for, at I ude på de enkelte arbejdspladser dagligt demonstrerer, hvordan et stærkt sammenhold og et godt triosamarbejde (TR-AMR-leder) baner vej for gode løsninger på de udfordringer, som corona-krisen påfører os.  

På arbejdspladserne er I der for borgerne og for hinanden. På kredskontoret er vi der for jer. Selv om kontoret i denne tid kun er åbent for personligt fremmøde efter aftale, er vi alle på arbejde og klar til at svare på jeres spørgsmål pr. telefon eller akuttelefon (se nedenfor). Tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller er usikre på, hvordan I skal forholde dig i forhold til corona-krisen.

På kredskontorer har vi lavet aftaler med kommunerne og regionen, der i situationen gør det muligt overflytte socialpædagoger fra ét overenskomstområde til et andet. Ligeledes har vi indgået aftaler med andre faglige organisationer om, at personale med en anden uddannelse midlertidigt kan arbejde på vores overenskomst. På kredskontoret står vi på mål for, at disse aftaler fungerer, og at aftaler om arbejdstider og arbejdsmiljø efterleves. Ligesom jeres tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter tager hånd om dette lokalt.

Desværre har vi været nødt til at aflyse alle arrangementer indtil videre. Vi glæder os til at se jer igen – ude på jeres arbejdspladser og til medlemsarrangementer, som vi genoptager, så snart det er muligt og forsvarligt.

Indtil da pas godt på jer selv og hinanden!