Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

TR: Vi er fortrøstningsfulde

Både personale og beboere er påvirket af corona-situationen, men lige nu er der godt styr på tingene.

Af Carl Ancher Pedersen, journalist
30. marts 2020

Sådan opsummerer Nynne Luther situationen ved udgangen af den anden uge med skærpede forholdsregler mod corona-epidemien. Hun arbejder i aktivitets- og samværstilbuddet Ærøhuset og er tillidsrepræsentant for socialpædagogerne på handicap- og psykiatriområdet på Ærø.

De borgere, socialpædagogerne på Ærø arbejder med, er en blandet skare med forskellige psykiske og fysiske handicap. Nogle bor i eget hjem, andre i Bofællesskabet Plantagevej 1-3. 15-20 af dem har deres daglige virke i Ærøhuset. For både borgere og ansatte har corona-epidemien medført store forandringer i hverdagen. Ærøhuset er nemlig, som mange andre dagtilbud landet over, lukket – foreløbig til og med 13. april.

Frustration og konflikter
– Nogle af vores borgere har været ret frustrerede, og navnlig i den første uge var der en del konflikter, fortæller Nynne Luther.

– De, der plejer at være i Ærøhuset om dagen, kan ikke forstå, hvorfor de pludselig skal være hjemme, mens andre beboere i botilbuddet undrer sig over, hvorfor der pludselig er så mange hjemme. Det kan også svært at forstå, hvorfor man ikke selv må gå ud at handle, eller hvorfor man ikke må opholde sig i fællesrummet. Nogle tager det som en afvisning, at vi ikke kan give en krammer mere. Andre har forstået de nye forholdsregler – at man skal holde afstand, ikke må røre osv. – og tager det meget alvorligt, af og til næsten for alvorligt. Det gælder især beboere med autisme.

Tid til beboerne
Alt i alt oplever Nynne Luther dog, at det er til at have med at gøre.

– Bemandingsmæssigt er vi fint kørende og har tid til at tage os af beboerne. Det er helt essentielt og meget positivt, siger hun.

– Det skyldes de personalemæssige rokeringer, man har aftalt på grund af corona-situationen. En medarbejder fra Ærøhuset er midlertidigt overflyttet til bostedet som aktivitetsmedarbejder og forstærkning. De øvrige medarbejdere i Ærøhuset er hjemsendt med løn, men med en aftale om, at de står til rådighed som vikarer i botilbuddet i forbindelse med sygdom blandt det faste personale.

– Jeg har selv været tilkaldt som vikar et par gange, men arbejder ellers hjemmefra. For tiden løser jeg en administrativ opgave med at lave funktionsbeskrivelser for borgere, der til daglig tager på arbejde ledsaget af en pædagog, fortæller hun.

Godt klædt på
Nynne Luther er tilfreds med den måde, ledelsen har håndteret tingene på.

– Vi er fortrøstningsfulde, men det er klart, at en masse spørgsmål melder sig undervejs. F.eks. var vi lidt i tvivl om, hvorvidt man også fik løn, hvis man kom i karantæne. Det skete for en medarbejder på bostedet, der blev forkølet og for en sikkerheds skyld kom i karantæne efter aftale med sin læge. Det blev dog hurtigt afklaret, og meldt ud af ledelsen, at man også får løn i den situation, siger Nynne Luther og tilføjer:

– Jeg synes, at vi er godt klædt på til de særlige udfordringer, vi nu står over for. Vi har fået meget information, til tider næsten for meget. Der kommer dagligt nye udmeldinger fra myndighederne, som man skal forholde sig til, og der kan godt opstå usikkerhed – f.eks. om, hvor mange og hvem man må være sammen med, både privat og arbejdsmæssigt. Vi skal jo så vidt muligt holde os raske og undgå at smitte hinanden og de borgere, vi arbejder for. Heldigvis er ingen indtil videre blevet ramt af corona-epidemien. En enkelt borger med lungebetændelse blev testet, men heldigvis negativ.

– Denne situation er ekstremt anderledes end noget, vi har prøvet før, og derfor er det umuligt at agere 100 procent rigtigt hele tiden. Men mine kolleger gør en kæmpe indsats for alle vores borgere, og det gør mig faglig stolt over at være socialpædagog.

Nynne Luther arbejder hjemme, så længe aktivitets- og samværstilbuddet Ærøhuset må holde lukket. Desuden fungerer hun af og til som vikar på botilbuddet, hvor nogle af borgerne bor.