Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Vi hører hjemme hos Socialpædagogerne

May Britt Frydendal fra Tørring er ikke i tvivl om familieplejernes faglige og fagpolitiske tilhørsforhold

Af journalist Carl Ancher Pedersen
22. august 2019

– Vi er en del af det socialpædagogiske arbejdsområde, og derfor er Socialpædagogerne det rigtige sted at være organiseret. De har det fagspecifikke kendskab og den erfaring med området, som vi har brug for, fastslår hun.

May Britt Frydendal har tre børn i familiepleje, er formand for familieplejeudvalget i Kreds Lillebælt og også medlem af landsudvalget for familieplejere i Socialpædagogerne.

– En splittelse i to duer ikke. Det er kun arbejdsgiverne, der vinder på det, siger hun med adresse til Familieplejernes Landsforening.

De har hidtil været en interesseorganisation, men sprang for nylig – med Serviceforbundet i ryggen – ud som ny fagforening for familieplejerne. Det er nu op til grænsenævnet i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) at afgøre, hvem der fremadrettet skal have aftaleretten på området.

Socialpædagogerne er på banen
– Socialpædagogerne har været vores fagforening hele vejen igennem. Det er dem, der er på banen i forhold til kommunerne og Kommunernes Landsforening, der anerkender Socialpædagogerne som aftalepartner. Serviceforbundet kender jo ikke vores område, siger May Britt Frydendal.

Hun beklager, at det endnu ikke er lykkedes at få en overenskomst – eller en overenskomstlignende aftale – med bedre forhold for familieplejerne. På hendes ønskeliste er bl.a. arbejdsgiverbetalt pension, længere opsigelsesvarsler samt bedre aftaler om ferie og anciennitet.

– Socialpædagogerne arbejder ihærdigt for disse ting, men det er svært. KL er jo tunge at danse med, siger hun.

Mange fordele ved medlemskab
Trods ønsker om forbedringer oplever May Britt Frydendal mange fordele ved medlemskab af Socialpædagogerne.

Hun fremhæver især den løbende assistance i forbindelse med kontraktforhandlinger og Socialpædagogernes indsats for en bedre aflønningsform (gennemsnitsmodellen – se artikel), som hun ser frem til vil vinde udbredelse. 

Derudover nævner hun de mange muligheder for at dele viden og erfaring med andre familieplejere, bl.a. via Fagligt selskab for udsatte børn og unge, der løbende tilbyder arrangementer og webinarer med fagligt indhold.

– Jeg vil også fremhæve den årlige landskonference med spændende oplæg og diskussioner og faget. Det er et todages arrangement, hvor der også er tid til hygge og socialt samvær med andre familieplejere, slutter May Britt Frydendal.