Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2020

15

december

Generalforsamling i Kreds Lillebælt

STED

Mødecenter Fabrikken
Lumbyvej 17F
5000 Odense c

Tid

Kl. 15:30 - 18:00

TILMELDINGSFRIST

10. december 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne Lillebælt

Generalforsamling – Socialpædagogerne Lillebælt

Tirsdag 15.12.20 kl. 16.00

Som erstatning for den ordinære generalforsamling 27.09.20., som blev udsat pga. corona hensyn, afholdes der generalforsamling med nedenstående dagsorden og som skal sikre fastlæggelse af de økonomiske rammer for kreds Lillebælt i 2021

Sted: Fabrikken, Lumbyvej 13-17, 5000 Odense C

Indskrivning: 15:30 - 16:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formanden har ordet.
5. Kredsens regnskab for 2019
6. Indkomne forslag
7. Kredsens budget for 2021
8. evt.

Eventuelle indkomne forslag skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

På kredsbestyrelsens vegne
Hanne Ellegaard
Kredsformand