Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

KL

Gældende orienteringsbreve

KL vedrørende lokalaftaler

Lokalaftaler er ikke automatisk opsagt - bare fordi KL har opsagt Forhåndsaftalerne kollektivt!

Der er en del tillidsrepræsentanter, der har ringet ind for at forhøre sig i forhold til; ”hvordan er det nu, det er med de lokalaftaler, der er lavet ude på de enkelte institutioner. Er de opsagte sammen med Forhåndsaftalerne af Kommunernes Landsforening?” Vi har rejst spørgsmålet i forbundet, og har derfra modtaget det vedhæftede Orienteringsbrev fra KL, med tilhørende notat.

I Orienteringsbrevet skriver de bl.a. følgende:

  • Lokale aftaler og kutymer pr. 1. april 2008
    Den indeværende overenskomst periode udløber den 31. marts 2008. Der er praksis for, at KL i forbindelse med udløbet af en overenskomstperiode informerer om mulighederne for at opsige lokalaftaler og kutymer.
  • Derfor vil vi gerne understrege, at lokalaftaler, der er indgået på den enkelte institution, mellem den enkelte leder af stedet og den lokale TR, STADIGVÆK er gældende med mindre, man lokalt har opsagt dem.

Hent Aftalen (pdf)