Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Region Syddanmark

Gældende aftaler

Forhåndsaftale om lokal løndannelse mellem Region Syddanmark, Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt og Socialpædagogerne Kreds Sydjylland (32. 38) om indførelse af funktionstillæg for på visse områder at gå i vagter. Gældende fra 1. april 2022
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale om psykiatritillæg. Gældende fra oktober 2021
Hent aftalen (pdf)

Fortolkningsbidrag til forhåndsaftaler mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Region Syddanmark
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere på sociale og socialpsykiatriske institutioner under Region Syddanmark. Gældende fra 1. januar 2009
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale for socialpædagoger ansat henholdsvis sociale og socialpsykiatriske institutioner under Region Syddanmark. Gældende fra 1. januar 2009
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale omkring indplacering af centerledere, vicecenterledere og afdelingsledere på socialområdets centre i Region Syddanmark med aflønning efter SL overenskomst for pædagogisk personale. Gældende fra 1. januar 2013 
Hent aftalen (pdf)

Lokalaftale om hjemmearbejde for Regionshuset og satellitter i Region Syddanmark. Gældende fra 1. september 2021.
Hent aftalen (pdf)