Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Vejle Kommune

Gældende aftaler

Tværgående forhåndsaftale om honorering af ansatte i Vejle kommune, der løser opgaver i forbindelse med valg og folkeafstemning. Gældende fra 1. oktober 2022
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale Vejle Kommune og Socialpædagogerne; omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Gældende fra 1. april 2015
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale Vejle kommune og Socialpædagogerne; lærere ansat ved kommunale døgninstitutioner med intern skole. Gældende fra 1. august 2019
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og Socialpædagogerne Lillebælt for mellemledere (afdelingsledere og afdelingsledere som er stedfortrædere) ansat i Handicap Drift, velfærdsforvaltningen - aflønnet efter overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Gældende fra 1. april 2015
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale PFF Vejle Kommune. Gældende fra 1. februar 2017 
Hent aftalen (pdf)

Protokollat mellem Vejle kommune, SSP og PFF (SL Lillebælt og BUPL Sydjylland) og Dansk Socialrådgiverforening vedrørende teammedarbejdere i SSP-temaet ansat i Uddannelse og Læring, Børne- og Ungeforvaltningen. Gældende fra 1. august 2019
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og Socialpædagogerne for uddannet personale i basisstillinger. Gældende fra 1. april 2021
Hent aftalen (pdf)

Protokollat mellem SL og Vejle Kommune vedr. tillæg for mentorfunktionen tilknyttet trainee-pædagogstuderende/ansatte. Gældende fra 1. oktober 2011
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale mellem Socialpædagogerne Lillebælt og Vejle Kommune for centerledere i Handicap Drift. Gældende fra 1. april 2015
Hent aftalen (pdf)

Funktionsbeskrivelse for VISO-specialist med koordinatorfunktion (pædagog ansat i basisstilling.) Gældende fra 15. januar 2021
Hent aftalen (pdf)

Funktionsbeskrivelse for VISO-specialist ansat som afdelingsleder. Gældende fra 15. januar 2021
Hent aftalen (pdf)

Procedureaftale for lønforhandlinger i Vejle Kommune - OK21. Gældende fra 23. august 2021.
Hent aftalen (pdf)