Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling 2017

Socialpædagogerne Lillebælt holder ordinær generalforsamling mandag 30. oktober 2017 kl. 16.00–21.30 i Lillebæltshallerne, Færøvej 74 – 76, 5500 Middelfart.

Nyhedsbrev september 2017 - her finder du materiale til generalforsamlingen

Indskrivning fra kl. 15.30

Dagsorden:

Velkomst v/Kredsformand Hanne Ellegaard
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Valg af stemmetællere
4. Gæstetale ved Lizette Risgaard, formand LO Danmark
5. Kredsbestyrelsens beretning
6. Kredsens regnskab 2016
7. Indkomne forslag:
7.a Solidaritetsbevilling v/
7.b Minimumsdagsorden v/
8. Fremtidigt arbejde
9. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antal frikøbte
10. Kredsens budget 2018
11. Valg og præsentation af kandidater:
11.a Kredsformand
11.b Hovedbestyrelsesmedlemmer
11.c Faglig sekretær
11.d Kredskasserer
11.e Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
11.f Kongresdelegerede og suppleanter
11.g Kritisk revisor og suppleant
11.h Fanebærer
12. Eventuelt
Afslutning ved kredsformanden

Generalforsamlingen afbrydes af en middag kl. ca. 18-19.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før og være forsynet med medlemsnummer (cpr-nr.), samt underskrift.

Alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt kan stille op til tillidsposterne helt frem til valghandlingen (jf. dagsordenens punkt 11).

Hvis du overvejer at stille dig til rådighed, er du velkommen til at kontakte Hanne Ellegaard på telefon 40 86 68 54, for nærmere information om, hvad det indebærer at modtage valg til en tillidspost. Liste over allerede kendte kandidater.

Her på kredsens hjemmeside vil vi løbende opdateret med materiale vedrørende generalforsamlingen, dette omdeles ligeså ved indskrivningen.

Hvis du har problemer med transport til og fra generalforsamlingen, så kontakt kredskontoret.
Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig.

Tilmelding til kredskontoret senest mandag den 23. oktober 2017.

 

Referat fra generalforsamling 30. oktober 2017. (pdf)