Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fredericia Kommune

Gældende aftaler

Lokal arbejdstidsaftale vedrørende weekend-aflastning, STU, gældende pr. 1. maj 2014.
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale Voksenservice gældende fra 1. maj 2012
Hent aftalen (pdf)

Lokaleaftale om arbejdstid og rådighedstjeneste indenfor døgninstitutionsområdet gældende fra 1. maj 2012
Hent aftalen (pdf)

Lokalaftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet gældende fra 1. maj 2012
Hent aftalen (pdf)

Procedureaftale gældende fra 1. april 2014
Hent aftalen (pdf)

Procedureaftale Fredericia Kommune - årlige lønforhandlinger, gældende fra 1. april 2014
Hent aftalen (pdf)

Lokalaftale Fredericia Kommune for pædagogisk personale ved aktiviteten Plejen, gældende fra 1. maj 2014
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale Fredericia Kommune for pædagogisk personale ved plejen, gældende fra 1. januar 2019
Hent aftalen (pdf)

Aftale om funktionstillæg for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, KOF, gældende 1. april 2015
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale for faglige koordinatorer gældende fra 19. maj 2020
Hent aftalen (pdf)

Pr. 1. april 2013:

Fonden Damkjærgaard lokalaftale lønninger
DHent aftalen (pdf)

Fonden Damkjærgaard Lokalaftale ansættelse
Hent aftalen (pdf)

Fonden Damkjærgaard Tiltrædelsesaftale
Hent aftalen (pdf)