Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Vejle Kommune

Gældende aftaler

Tværgående forhåndsaftale om honorering af ansatte i Vejle kommune, der løser opgaver i forbindelse med valg og folkeafstemning. 31. oktober 2017 (pdf)

Forhåndsaftale Vejle Kommune og Socialpædagogerne; omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. 01-04-2015
Hent Aftalen (pdf)

Forhåndsaftale Vejle kommune og Socialpædagogerne; lærere ansat ved kommunale døgninstitutioner med intern skole. - gældende fra 1. august 2019
Hent Aftalen (pdf)

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og Socialpædagogerne Lillebælt for mellemledere (afdelingsledere og afdelingsledere som er stedfortrædere) ansat i Handicap Drift, velfærdsforvaltningen - aflønnet efter overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. 1. april 2015
Hent Aftalen (pdf)

Forhåndsaftale PFF Vejle Kommune - gældende fra 1. februar 2017 
Hent aftalen(pdf)

Protokollat mellem Vejle kommune og PFF - opsøgende SSP-medarbejder gældende fra 1. april 2010
Hent Aftalen (pdf)

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og Socialpædagogerne for uddannet personale i basisstillinger, gældende fra 1. april 2015
Hent Aftalen (pdf)

Protokollat mellem SL og Vejle Kommune vedr. tillæg for mentorfunktionen tilknyttet trainee-pædagogstuderende/ansatte, virkning fra 1. oktober 2011
Hent Aftalen (pdf)

Forhåndsaftale mellem Socialpædagogerne Lillebælt og Vejle Kommune for centerledere i Handicap Drift. 1. april 2015
Hent aftalen (pdf)