Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

PFF

Du kan på denne side finde information særligt for kreds Lillebælts PFF'ere

Vi har valgt at dele vores PFF hjemmeside op i to dele.
PFF Fyn som vi deler med BUPL Fyn og som dækker det fynske område. PFF Lillebælt dækker Fredericia og Vejle kommune.

 

PFF Fyn

Sekretariatet for PFF Fyn er pr. 1. september 2021 overgået til BUPL FYN, som kan træffes på tlf. 35 46 58 30 .

Det vil sige, at skal du sende noget til PFF sekretariatet skal du sende det til:

BUPL FYN
Bornholmsgade 1
5000  Odense C

Overenskomsterne
I 2002 indgik BUPL og  Socialpædagogernes Landsforbund sammen med Kommunernes Landsforbund og Frederiksberg Kommune en fællesoverenskomst for pædagoger, der arbejder på det forebyggende og dagbehandlende område. Overenskomsten trådte i kraft den 1. april 2003. Overenskomsten er fornyet med virkning fra 1. april 2008.

I 2008 indgik BUPL, FOA og Socialpædagogernes Landsforbund sammen med KL en fælles lederoverenskomst, som trådte i kraft den 1. april 2009. Ledere som arbejder indenfor PFF´s område er herefter omfattet af lederoverenskomsten. Se dem her (pdf)

Medlemskab: Hvor skal du være medlem ?

Få oplysninger om medlemskab og indmeldelse hos SL her (pdf)
Som ansat på en PFF-overenskomst tilbydes du medlemskab hos BUPL og SL, dit tilhørsforhold styres af dine pensionsforhold. Det vil sige den pensionskasse, du senest har betalt til, bestemmer hos hvilket forbund, du har dit hoved-medlemskab.

Medlem hos BUPL LÆS MERE HER

Velkommen til dit nye job pjece (pdf)

Forhånds- og lokalaftaler

Forhåndsaftale for pædagoger ansat ved Kolibrien, Jægermarken samt pædagoger ved Familiecentret - ansat under Børn og Unge Afd. - gældende fra 1. januar 2007

Lokalaftale om rådighedsvagter m.m. imellem PFF Fyn og Middelfart Kommune gældende fra 24. marts 2012 (pdf)

Lokalaftale om rådighedsvagter, weekendarbejder, kursusdage m.v. imellem PFF Fyn og Middelfart Kommune gældende fra 1. november 2011. (pdf)

Lokalaftale mellem Nyborg Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund/BUPL om arbejdstid og funktionstillæg til ansatte familiekonsulenter i Familiehuset (pdf)

 

PFF Lillebælt

Lokal arbejdstidsaftale for pædagogisk uddannet personale ansat indenfor det forebyggende og dagbehandlende område - Familieafdelingen i Vejle kommune - gældende fra 6. april 2012 (pdf)

Forhåndsaftale Vejle Kommune, PFF, Socialpædagogerne og BUPL Sydjylland vedr. pædagogisk uddannet personale på det forebyggende og dagbehandlende område gældende fra april 2010 (pdf)

Lokal arbejdstidsaftale for pædagogisk personale ansat ved Familie- og Ungdomscentret i Fredericia Kommune, gældende fra 1. juni 2014 (pdf)

Her kan du se protokollat (pdf) om grundlønsindplacering og funktionsløn vedr. teammedarbejdere i SSP-teamet i Vejle Kommune pr. 1. april 2011


Protokollat mellem Vejle Kommune og PFF - opsøgende SSP medarbejder - gældende fra 1. april 2010 (pdf)

 

Velkommen til dit nye job pjece (pdf)